Wetsvoorstel Certificering gasverbrandings-
installaties aangenomen

Vanaf 2021 mogen alleen nog gecertificeerde bedrijven werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties. Dat staat in het wetsvoorstel Certificering gasverbrandingsinstallaties dat 25 juni door de Eerste Kamer werd aangenomen. Met deze wet wil de overheid het aantal koolmonoxide slachtoffers terugdringen en voorkomen dat ongekwalificeerde monteurs met gastoestellen aan de slag gaan. In dit blog meer over de achtergronden en de praktische gevolgen waar cv-installateurs de komende tijd mee te maken krijgen.

 

Hoe staat het met de huidige regeling?

Er bestaat op dit moment geen wetgeving die het werken aan geisers, gaskachels en cv-ketels aan banden legt. Verplichte certificering bestond vroeger wel, tot het moment toenmalig minister van Economische Zaken Hans Wijers vrij ondernemerschap wilde stimuleren tijdens het eerste kabinet Kok. Daarbij werden verplichte erkenningsregelingen afgeschaft en werd de markt overspoeld met zogenaamde ‘erkende’ specialisten die met bodemprijzen voor een neerwaartse prijsbeweging zorgden. Funest voor de installateurs die altijd keurig hun certificaten en diploma’s voor het werken aan gastoestellen op orde hadden.

 

Waarom nu dan wel nieuwe wetgeving?

Door alle veiligheidsvoorzieningen in ons gasnet en gastoestellen gebeuren er relatief weinig ongelukken, maar de overheid erkent eindelijk dat elk koolmonoxide slachtoffer er één teveel is. Dat is de belangrijkste reden dat er vanaf 2021 weer strengere regels worden gesteld aan de werkzaamheden aan gastoestellen zelf en zullen monteurs vakbekwame diploma’s moeten halen om het werk aan gastoestellen uit te mogen voeren.

 

Welke gevolgen heeft de nieuwe wet?

De specifieke eisen voor de installateur en monteurs is nog niet bekend. Wel is al duidelijk dat er zowel eisen gesteld gaan worden aan de vakbekwaamheid van de monteur alsook de manier waarop de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties worden uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat de monteur een CO-pas ontvangt wanneer het betreffende mondeling- en praktijkexamen is behaald. Uiteraard is deze CO-pas ook belangrijk wanneer de inspectie langskomt voor een audit. Essentieel dus om ook alles administratief alles goed op orde te hebben wanneer de regeling van start gaat.

 

De monteurs moeten niet alleen een proeve van bekwaamheid afleggen, ook zal er vanaf 2021 aan gasverbrandingsinstallaties gewerkt moeten worden volgens een standaardprotocol. Belangrijkste element van dit nog vorm te geven protocol zal de extra veiligheidscheck zijn. Een vakbekwaam installateur dient te allen tijde de gasverbrandingsinstallatie na te kijken of er geen risico bestaat op vrijkomen van koolmonoxide. Daarnaast moeten rookafvoer en luchttoevoer altijd worden gecheckt op veiligheid.

 

Om in aanmerking te komen voor certificering zullen installateurs deze werkprocessen duidelijk moeten kunnen overleggen aan de inspectiedienst en auditors. Wanneer ook inzichtelijk is dat de verantwoordelijke monteurs beschikken over een CO-pas zal de certificerende instelling hoogstwaarschijnlijk verstrekken. Met het bijbehorende keurmerk zien klanten u als betrouwbare partij voor het uitvoeren van werkzaamheden aan uw gaskachel, ketel of boiler!

Op zoek naar een betrouwbaar, erkend installatiebedrijf? Brouwer Installateur!

Neem direct contact met ons op als u een loodgieter nodig heeft, werkzaamheden wil laten uitvoeren aan uw dak of aan de slag wilt met uw badkamer en toilet. We denken graag met u mee!